Bình đẳng có lợi cho cả hai giới

30/05/2007
Luật bình đẳng giới sẽ có hiệu lực đi vào cuộc sống từ ngày 1/7/2007. Để hiểu thêm về bình đẳng giới, theo Tiến sỹ Nguyễn Minh Hà, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội:

Bản chất của bình đẳng là sự tôn trọng, tạo điều kiện cho cả nam và nữ cùng phát triển, cùng nhau cống hiến nhiều nhất cho xã hội và đáp ứng các nhu cầu của cá nhân. Bình đẳng sẽ không đạt được nếu không đạt nếu không có sự hợp tác của hai giới. Nếu chỉ phụ nữ phấn đấu để đạt được sự ngang bằng như nam giơí sẽ dẫn đến những xung đột về giới tính, lợi ích và chẳng khiến phái nào vui vẻ, hài lòng cả. Sẽ không bình đẳng nếu kêu gọi phụ nữ phải hoàn thành xuất sắc cả ba vai trò (người mẹ, người vợ, người lao động). Nếu động viên phụ nữ (hướng ngoại ra ngoài xã hội) để khẳng định năng lực bản thân thì cần động viên nam giới hướng nội (về gia đình) để gánh bớt công việc gia đình. Vì vậy, nam giới giữ vai trò quyết định quan trọng để thực hiện bình đẳng giới.

 

Phải khẳng định rằng bình đẳng có lợi cho cả nam giới. Nam giới hiện nay cũng đang bị áp lực bởi những “vòng kim cô” của quan niệm vừa phải giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, phải có vị trí xã hội, vừa là chồng đảm…Khi nam nữ bình đẳng, cái tôi của mỗi người sẽ được tôn trọng và phát triển. Lúc đó nam giới cũng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn.

 

Để Luật bình đẳng giới đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao trình độ của mọi người để từ nhận thức sẽ thay đổi hành vi, từ hành vi tới thói quen, công nhận sự bình đẳng như một việc tất yếu, đương nhiên. Để làm tốt điều này cần tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản của Luật, kết hợp với việc mở lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên để họ đưa nội dung Luật đến với người dân. Để Luật có hiệu lực thực sự, phải có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là những người hoạch định chính sách, để mỗi văn bản pháp lý trước khi được ban hành chính thức đều quan tâm đến yếu tố giới, hướng tới việc tạo điều kiện như nhau cho cả nam và nữ. Đối với việc này rất cần những nhà lãnh đạo sâu sắc về giới.

 

Theo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video