Bộ Quốc phòng: Số cán bộ nữ giữ chức vụ chỉ huy so với tổng số cán bộ nữ hiện đang công tác là 31,86%

10/07/2020
Hiện tỷ lệ cán bộ nữ toàn quân đạt 2,83% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,17% so với cùng kỳ); tuyển dụng, bổ nhiệm tại chức các đồng chí nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 1,3%...

Ngày 9/7, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban VSTBPN Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị.

Theo Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan thường trực Ban VSTBPN BQP, 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, BQP, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, triển khai thực hiện công tác VSTBPN và bình đẳng giới trong quân đội toàn diện, có trọng tâm trọng điểm. 

Ngoài ra, các cấp đã kịp thời điều chỉnh hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Từ đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng (Ảnh: Kim Anh)

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và từng bước được nâng lên. 

Hiện tỷ lệ cán bộ nữ toàn quân đạt 2,83% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,17% so với cùng kỳ); tuyển dụng, bổ nhiệm tại chức các đồng chí nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 1,3%. Số cán bộ nữ giữ chức vụ quản lý, chỉ huy so với tổng số cán bộ nữ hiện đang công tác là 31,86% (tăng 0,11% so với cùng kỳ). Tiếp tục chú trọng, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cho nữ đoàn viên thanh niên, tỷ lệ kết nạp nữ đảng viên mới trong 6 tháng đầu năm đạt 9,65% (tăng 0,19% so với cùng kỳ); tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,62%.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những kết quả Ban VSTBPN BQP đã đạt được 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu: Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu của các đại biểu bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình cũng như các mặt hoạt động khác để Hội nghị tổng kết cấp toàn quân việc thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN và bình đẳng giới trong quân đội giai đoạn 2016-2020 diễn ra trong những tháng cuối năm đạt kết quả cao nhất.

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam tặng hoa các điển hình dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Mặt khác, cần đưa nội dung công tác VSTBPN và bình đẳng giới vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác người chỉ huy, chú trọng việc lãnh đạo, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, có cơ hội khẳng định năng lực công tác. Cần nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức của nam giới trong cơ quan, đơn vị về giới và thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực công tác.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video