Bước đầu thực hiện thành công Dự án "Hướng dẫn phụ nữ nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm"

20/12/2004
Năm 2004, TW Hội LHPN Việt Nam đã triển khai dự án "Hướng dẫn phụ nữ nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm" ở 2 địa phương là: thị trấn Easup -tỉnh Đăk Lăk và xã Hà Tiến -tỉnh Thanh Hoá. Có 220 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ ở 2 địa phương trên được dự án hỗ trợ xây dựng mô hình 20 ha cây ăn quả, 40 ha lúa lai, 40 ha cây ngô lai . Dự án cũng tổ chức 3 lớp tập huấn cho 600 lượt phụ nữ nghèo về kiến thức trồng các loại cây ăn quả, kiến thức về trồng cây ngô lai, lúa lai.

Bên cạnh đó, mỗi xã còn chủ trương mở 1 tủ sách câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm cho hộ nghèo hàng tháng sinh hoạt 2 kỳ. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm ăn giúp cho phụ nữ nghèo có cơ hội hoà nhập cộng đồng, mở mang sự hiểu biết về kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào tăng gia sản xuất mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Từ đó góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đến nay đã có 300 thành viên tích cực tham gia sinh hoạttrong các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm của 2 xã.

 

Có thể nói, từ dự án "Hướng dẫn phụ nữ nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm"những người nghèo đã mở mang kiến thức làm ăn, không còn tâm lý trông chờ và ỷ lại vào sự giúp đỡ bên ngoài. Không những vậy, mô hình này còn làm chuyển biến nhận thức của cả người dân địa phương đối với các hộ nghèo. Qua đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cũng rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.

Ban Gia đình - Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video