Cả nước hưởng ứng thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

10/10/2011
Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2010-2012” mới được triển khai thực hiện điểm tại 14 tỉnh/thành từ đầu năm nay nhưng đã được các tỉnh/thành, bộ, ngành, tổ chức trong cả nước hưởng ứng mạnh mẽ.

Không chỉ các tỉnh/thành Hội được chọn thực hiện điểm, các tỉnh/thành khác trong cả nước đã căn cứ văn bản chỉ đạo, kế hoạch hướng dẫn thực hiện Đề án, văn bản phối hợp thực hiện với chính quyền, ban, ngành địa phương của Đoàn chủ tịch TW Hội hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh/thành thành lập Ban chỉ đạo Đề án của tỉnh.

Đến nay đã có 32/63 tỉnh/thành thành lập được Ban chỉ đạo Đề án; 60/63 tỉnh/thành xây dựng được kế hoạch triển khai Đề án trình UBND tỉnh và Sở tài chính. Đặc biệt, đã có 15/63 tỉnh/thành có đủ cơ sở, điều kiện triển khai Đề án ngay từ năm 2011.

Cùng với đó, các bộ, ban ngành cũng phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện Đề án bằng những việc làm thiết thực. Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) đã tổ chức đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 3 tuổi và tư vấn chăm sóc dinh dưỡng cho các bà mẹ, ông bố con dưới 3 tuổi bị suy dinh dưỡng để giúp các cháu phục hồi dinh dưỡng tại 2 xã Lam Hạ và Liêm Chung (tỉnh Hà Nam). Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên. Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xây dựng tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng cho các bà mẹ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đảm bảo trẻ em có môi trường an toàn và phát triển toàn diện. Bộ Tư pháp rà soát và đánh giá hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, từ đó đưa ra kiến nghị sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn chủ chốt về nội dung nuôi, dạy con tốt tại Hà Nội; truyền thông vận động nữ công nhân lao động Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh nuôi con bằng sữa mẹ; phối hợp với Ban chỉ đạo đề án tổ chức “Diễn đàn Trẻ em Quốc gia năm 2011”, điều hành nhóm “Lắng nghe trẻ em và những điều mong muốn đối với trẻ em” tại Diễn đàn được tổ chức tháng 8/ 2011. Hội Nông dân Việt Nam xây dựng mô hình “Người cha tốt của con”; tập huấn cho các ông bố có con dưới 16 tuổi về vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha trong nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung Đề án tại địa phương cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn, Đội cơ sở. Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam: xây dựng mô hình giáo dục tích cực của cha mẹ với con tuổi vị thành niên tại Quảng Trị.

Đề án không chỉ nhận được sự hưởng ứng, phối hợp từ các đơn vị trong nước mà còn được các tổ chức quốc tế quan tâm, hỗ trợ. Tổ chức hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng FLA-MĂNG, Vương quốc Bỉ (VVOB) đã hỗ trợ xây dựng tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ “Cha mẹ giúp con học tập tốt”, Hội thảo chuyên đề giáo dục trẻ em vị thành niên. Tổ chức PLAN hỗ trợ xây dựng các hoạt động liên quan đến giáo dục trẻ em gái vị thành niên tại một số tỉnh/thành.

Lan Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video