Các cấp Hội LHPN tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

12/04/2016
- Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Tập huấn báo cáo viên, nữ ứng cử viên cấp tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh được giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
- Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử.

Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Tập huấn báo cáo viên, nữ ứng cử viên cấp tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.Tham dự tập huấn có 45 đại biểu đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố, nữ ứng cử viên lần đầu công tác tại các đơn vị tỉnh. Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng để báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp HộiLHPN trong công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ, tập trung, thống nhất trong công tác cán bộ nữ. Sau lớp tập huấn cấp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 9 lớp tập huấn dành cho báo cáo viên, nữ ứng cử viên cấp huyện, cơ sở; tổ chức các cuộc truyền thông, tọa đàm, sinh hoạt hội viên với chủ đề: Phụ nữ Bến Tre tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 - thể hiện quyền bình đẳng thực sự của mình, lồng ghép giới thiệu Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em. Qua đó, tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ về tham gia bầu cử; giới thiệu tiểu sử, thành tích của nữ ứng cử viên, tạo cơ hội để các nữ ứng cử viên tiếp xúc, trao đổi với chị em hội viên, phụ nữ; đồng thời Hội cũng gửi đến cán bộ, hội viên phụ nữ 10.000 chiếc quạt tay in các thông điêp tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh được giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 04/4/2016, 100% cử tri khu phố 3 phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa nhất trí giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Thuỷ - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá ra ứng cử Đại biểu Quốc Hội khoá XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thái Bình, trình độ chuyên môn Đại học Luật, Thạc sĩ Lý luận Lịch sử Nhà nước và Pháp luật; trình độ lý luận cao cấp chính trị. Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ đã trải qua nhiều vị trí công tác và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử. Đêm giao lưu được tổ chức tại huyện Lạc Sơn đã thu hút trên 1000 cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, cổ vũ. Với hình thức biểu diễn văn nghệ, diễn tiểu phẩm, giao lưu kiến thức, 20 đội đến từ các chi hội phụ nữ xã Tân Lập đã góp phần tuyên truyền nội dung công tác Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến với hội viên, phụ nữ và nhân dân; giúp chị em nắm rõ được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia bầu cử.

Thùy Liên, Thanh Hóa, Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video