Các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

19/05/2016
Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử và đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả, ngay từ đầu năm, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã làm việc với 8/9 huyện, thị, thành ủy trong tỉnh, đề nghị cấp ủy cơ sở quan tâm trong việc quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo điều kiện cho chị em được phát triển; quan tâm giới thiệu nữ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt tỷ lệ 35%. Hội LHPN cấp huyện và cơ sở cũng đã chủ động tham mưu, giới thiệu, rà soát nguồn cán bộ nữ, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhằm góp phần đạt tỷ lệ nữ ứng cử theo quy định.

Tích cực tham gia vào việc chuẩn bị công tác bầu cử tại địa phương, tham gia công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu nữ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sau Hội nghị hiệp thương lần ba đã chính thức giới thiệu được 3/10 nữ ứng cửđại biểu Quốc hội, đạt tỷ 30%; nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh 31/87 người, đạt 35,6%; nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp huyện là 178 người đạt 35,6%; nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp xã là 2.210 người, đạt 36,39%.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho lãnh đạo chủ chốt Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu nữ ứng cử HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Tọa đàm "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021". Đây là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn của cán bộ nữ khi tham gia hoạt động chính trị và các lĩnh vực khác trong xã hội. Từ đó, tìm giải pháp nâng tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, báo Khánh Hòa đưa hàng chục tin/bài hoạt động tuyên truyền bầu cử của Hội các cấp, các nữ ứng cử viên, các gương phụ nữ tiêu biểu để tuyên truyền. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cấp phát 2000 tờ rơi và 150 áp phích tuyên truyền về “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”; 100 cuốn sách “Sẵn sàng để thành công” cho nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và các cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến cán bộ, hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, tổ chức giao lưu, tọa đàm… Đặc biệt, lồng ghép tổ chức sinh hoạt hội viên để tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đến các tầng lớp phụ nữ, thu hút đông đảo chị em tham gia tìm hiểu. Hướng dẫn hội viên tìm đọc tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để hiểu đầy đủ về những quy định trong bầu cử; theo dõi thông tin trên đài phát thanh, truyền hình, trên các phương tiện thông tin đại chúng về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối của các thế lực thù địch. Qua đó nâng caovai trò, trách nhiệm của Hội, của cán bộ, hội viên, phụ nữtrong các hoạt động bầu cử, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực, tự giáctham gia bầu cử và trực tiếp đi bầu cử, không đi bầu hộ, bầu thay, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong cả nước.

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video