Các cấp Hội Phụ nữ Bắc Kạn tích cực tham gia công tác bầu cử

17/03/2021
Những ngày này, cùng với các cấp, các ngành, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đang tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, đồng thời làm tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ đại biểu dân cử.
Hội LHPN phối hợp tổ chức Hội thảo “Sự cần thiết của phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới; Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo luật như: tham mưu, giới thiệu tạo nguồn, bồi dưỡng nữ ứng cử viên; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử, chú trọng làm tốt vai trò của Hội trong giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; giới thiệu phụ nữ ứng cử theo luật và vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần đảm bảo tỷ lệ và chất lượng phụ nữ tham gia Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Qua đó, đã tổ chức được nhiều cuộc tuyên truyền tới 36.421 lượt người nghe, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, nắm vững quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân và sáng suốt lựa chọn, bầu những đại biểu tiêu biểu xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm bình đẳng giới trong Quốc hội, HĐND các cấp.

Các cấp Hội cũng tích cực, chủ động giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 35%; Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia các bước hiệp thương để thống nhất cơ cấu, thành phần và lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia giám sát thông qua việc cử đại diện tham gia các Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tương ứng để chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các địa bàn; Cử đại diện tham gia Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở mỗi đơn vị bầu cử để kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử.

Hội LHPN cấp xã/phường/thị trấn cử đại diện của tổ chức mình tham gia tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội LHPN các cấp tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức mình. Tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tấng lớp phụ nữ tham gia các buổi họp tiếp xúc cử tri để giới thiệu người ứng cử, nhận xét người ứng cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định, đồng thời tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương. Kết quả, sau hiệp thương lần 01, 100% đại biểu tham dự hội nghị thống nhất thông qua số lượng đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ cho tỉnh Bắc Kạn là 06 đại biểu. Trong đó, 04 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 02 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đồng thời, thống nhất với dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là người cư trú và làm việc tại địa phương là 14 người và cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 100 người và số lượng đại biểu được bầu là 50 người.

Bên cạnh những hoạt động đó, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh cũng tích cực thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như: hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giống vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… Ngoài ra, các cấp Hội vận động chị em duy trì hoạt động dọn vệ sinh đường phố, xung quanh khu vực bỏ phiếu; thực hiện tốt việc phụ nữ đảm nhận các tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”; vận động hội viên phụ nữ ở thành phố, ở khu trung tâm huyện, thị trấn, xã, phường nghiêm túc thực hiện việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ để bày bán hàng gây mất mỹ quan, bảo đảm an toàn giao thông...; vận động hội viên tại các cơ sở, chi hội chủ động tham gia cùng các đoàn thể treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các thôn, khu phố, nhà văn hóa… góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới. 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần, những công việc chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bầu ra được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đang được thực hiện, để cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video