Các cấp Hội Phụ nữ Thái Bình sôi nổi các hoạt động giao lưu, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

11/02/2020
Những ngày này, tại các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020; tạo không khí vui tươi, đoàn kết và động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Hội LHPN huyện Đông Hưng dự và giao lưu tặng quà 37 tân binh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân của 03 xã Đông Vinh, Hồng Giang, Hồng Việt.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Vũ Thư, Thái Thụy đến tận gia đình các thanh niên để động viên, tặng quà, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, không ngại khó khăn, gian khổ, cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội LHPN các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể cơ sở tổ chức liên hoan văn nghệ, giao lưu, tặng quà tân binh.

Các hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ đã mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, tiếp thêm sức mạnh, động lực, động viên thanh niên Thái Bình lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, luôn sẵn sàng chiến đấu vì độc lập dân tộc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời đại mới. 

http://phunutinh.thaibinh.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

Video