Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn triển khai chủ đề năm An toàn cho phụ nữ, trẻ em với những hoạt động thiết thực

19/06/2019
Nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở của tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung của chủ đề gắn với các phong trào, đề án của Hội tới cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Hội LHPN tỉnh: Tập huấn đề án 938 tại 8/8 huyện, thành phố

Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 08 lớp tập huấn cho hơn 600 cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ của 8/8 huyện/thành phố; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở; đội ngũ Chi hội trưởng và hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Chương trình tập huấn đã nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về: Cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảng đang”; Nội dung, giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Giáo dục cha mẹ, chăm sóc phát triển trẻ em; Công tác giám sát, phản biện xã hội; Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình; Hướng dẫn phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến; Truyền thông trên mạng xã hội…

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong tình hình mới và thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Hội LHPN huyện Ba Bể: Tổ chức khóa học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học và THCS

Nhằm trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng sống, biết cách xử lý các tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và phát triển nhân cách toàn diện, Hội LHPN huyện Ba Bể tổ chức02 lớp giáo dục kỹ năng sống cho 62 học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Tại lớp học, các em học sinh được giáo dục tự nhận thức về bản thân, biết nhận lỗi, cảm ơn, biết lắng nghe, giao tiếp và biết cách giải quyết các vấn đề của bản thân. Các em cũng được học cách quản lý tài chính, giáo dục ý thức sống vì cộng đồng, biết cách phòng tránh xâm hại, bạo lực…

Hội LHPN xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn: Tổ chức Hội thi “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 

Tham gia Hội thi có 7 đội thi đến từ 7 chi hội với 31 thành viên; các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, thuyết trình và tiểu phẩm. Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và những vấn đề trẻ em đang gặp phải trong môi trường sống hiện đại… Thông qua các tiểu phẩm, tiết mục biểu diễn, thuyết trình, hội thi đã truyền đi thông điệp “Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tới hơn 300 hội viên phụ nữ, người dân trong xã đến xem và cổ vũ hội thi.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video