Các quận, huyện Hội LHPN TPHCM tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

21/08/2006
Trong tháng 7/2006, Hội LHPN các quận huyện TPHCM đã sôi nổi tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trang Web Hội LHPN Việt Nam xin giới thiệu tin vắn hội nghị tổng kết của một số quận, huyện Hội

* Hội LHPN quận Tân Phú

       Chiều ngày 12/7/2006, Hội LHPN quận Tân Phú tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trao thi đua " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ". Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ nghèo vượt khó, các điển hình làm kinh tế giỏi, các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Kết quả đã có 10.468 hội viên phụ nữ (chiếm 51,32%) và 4.041 phụ nữ (chiếm 32,88%) đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

* Hội LHPN quận Phú Nhuận

      Sáng ngày 14/7/2006, Hội LHPN quận Phú Nhuận tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ". Trong 5 năm, 100% cán bộ Quận hội đạt có trình độ tin học cơ bản, 5 chị tốt nghiệp Đại học, 1 chị tốt nghiệp PTTH, 1 chị tốt nghiệp cử nhân chính trị. Đối với Thường trực Hội 15 phường: 80% đạt trình độ tin học cơ bản, 3 chị tốt nghiệp Đại học, 1 chị trung cấp, 9 chị tốt nghiệp cấp III; nhiều cán bộ cơ sở và quận Hội có sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện các phong trào do Hội đề ra, cải tiến nội dung sinh họat, phát huy tiềm năng trong cán bộ, hội viên, tạo điều kiện thu hút ngày càng nhiều quần chúng đến với tổ chức Hội. Quận hội đã tổ chức nhiều chuyên đề để nâng cao kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái như: tập huấn về sức khỏe, tâm sinh lý tuổi vị thành niên, tác hại của quan hệ tình dục trước hôn nhân...


 
* Hội LHPN huyện Bình Chánh

       Sáng ngày 31/7/2006, Hội LHPN huyện Bình chánh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Sau 5 năm thực hiện, đến nay đã có 100% cán bộ Huyện hội và 90% thường trực Hội PN cơ sở đạt trình độ văn hóa cấp III và đại học. Hội đã phát triển 16/16 xã/thị trấn và 80 khu phố/ấp có CLB gia đình hạnh phúc với 2.468 thành viên, góp phần chăm sóc con cái, tạo dựng gia đình hạnh phúc bền vững, vận động thực hiện nếp sống văn minh.

* Hội LHPN quận 3

       Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" năm 2002-2006, Quận hội đã triển khai phong trào đến tận cơ sở Hội, xây dựng nhiều chương trình họat động sôi nổi. Hội đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo nghề, giới thiệu tạo việc làm cho lao động nữ, nhất là đối tượng nghèo. Kết quả đã tổ chức được 75 lớp học nghề miễn phí cho 2.236 nữ thanh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức lớp xóa mù chữ tại 14 phường đạt 100%.

 

Trung tâm Thông tin tổng hợp
Theo báo PN TPHCM.

CÁC ĐỀ ÁN

Video