Cần Thơ: Các cấp Hội giúp hơn 200 hộ phụ nữ thoát nghèo

24/11/2004
Nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ người dân tộc thiểu số, từ đầu năm 2004 đến nay, các cấp Hội phụ nữ TP.Cần Thơ đã tích cực huy động các nguồn vốn từ những tổ tương trợ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ nghề truyền thống...

Hội cũng tranh thủ các nguồn vốn vay từ những dự án: Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng chính sách các kênh trung ương, địa phương, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn... đạt 24 tỉ 768 triệu đồng cho 20.310 lượt phụ nữ nghèo vay vốn. Ngoài ra, từ các dự án khác như: Dự án "Nâng cao vai trò phụ nữ trong gia đình", "Lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững", "Nước sạch và vệ sinh môi trường" đã giải quyết cho 612 chị vay với số tiền 685 triệu đồng, giúp tăng gia sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ cải thiện cuộc sống gia đình.

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyển giao khoa học công nghệ, lớp tập huấn kiến thức khởi sự doanh nghiệp nhỏ giúp phụ nữ nâng cao kiến thức và biết vận dụng vào thực tiễn, giúp chị em sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Năm 2004 đã giúp 841 hộ thoát nghèo, trong đó có 243 hộ do nữ làm chủ hộ, góp phần đẩy mạnh công cuộc xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video