Câu chuyện về 3 chiếc balô

02/05/2007
Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang balô cho Bác, nhưng Bác nói:

Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít.

 

Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 balô rồi, Bác còn hỏi thêm:

- Các chú đã chia đều rồi chứ?

 

Hai đồng chí trả lời:

- Thưa Bác, rồi ạ.

 

Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến đồng chí bên cạnh, xách chiếc balô lên.

- Tại sao balô của chú nặng mà của Bác lại nhẹ?

 

Sau đó, Bác mở cả 3 chiếc balô ra xem thì thấy balô của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn màn. Bác không đồng ý và nói:

- Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người.

Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào 3 chiếc balô.

 


Theo Trần Thị Lợi - Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video