Chỉ số tiến bộ của phụ nữ Việt Nam được cải thiện

18/04/2007
Kết quả của cuộc khảo sát năm 2007 về sự tiến bộ của phụ nữ, do tập đoàn MasterCard Worldwide công bố, cho thấy Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có sự cải thiện về các chỉ số tiến bộ của phụ nữ trong năm nay.

Báo cáo khảo sát của MasterCard Worldwide khẳng định phụ nữ Việt Nam tiếp tục tiến bộ một cách vững chắc. Chỉ số tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tăng lên 72,18 trong năm 2007 so với 70,57 của năm trước. Sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động đã gần ngang bằng với nam giới tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Viễn Đông & châu Phi của MasterCard Worldwide, ông Georgette Tan, khẳng định kết quả khảo sát cho thấy phụ nữ Việt Nam đang tiếp tục thu hẹp khoảng cách để đạt được sự bình đẳng với nam giới trong các lĩnh vực.

Theo ông, phụ nữ Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc gia, trong bối cảnh Việt Nam đang nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu./

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video