Chính sách giáo dục đặc biệt cho trẻ khó khăn

24/03/2005
Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEC) lần thứ 40 vừa diễn ra từ 15-19/3 tại Hà Nội với chủ đề "Giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn".

Đến dự vàphát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh "Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho giáo dục sự quan tâm đặc biệt; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng và thực hiện công bằng trong giáo dục. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân Việt Nam đã có các chính sách đặc biệt chăm lo sự nghiệp giáo dục đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc ít người..."

 

Chủ tịch nước hy vọng, hội nghị sẽ bàn thảo và đưa ra những chương trình hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện mục tiêu công bằng trong giáo dục: Tất cả trẻ em dân tộc ít người hoặc không phải dân tộc, nam hay nữ...đều được tiếp cận và thụ hưởng các lợi ích từ giáo dục.

 

Tại đây, Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á và quan chức cấp cao của các nước thành viên đã tham gia diễn đàn với chủ đề: “Tăng cường giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vì mục tiêu chất lượng và công bằng trong giáo dục”. 

Theo VietnamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video