Chú trọng giới thiệu nữ ứng cử viên có chất lượng

02/03/2016
Theo quy định, một trong những nhiện vụ quan trọng của các cấp Hội là giới thiệu ứng cử viên vào các cơ quan dân cử. Nhiều cấp Hội địa phương đã chủ động, tích cực chuẩn bị nguồn để giới thiệu và đặc biệt chú trọng tới trình độ, năng lực nữ ứng cử viên.

Chủ động nguồn nhân lực nữ

Sau hội nghị hiệp thương lần 1, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đã thỏa thuận, thống nhất số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND huyện là 33 người, trong đó nữ là 12 người (chiếm 37,5%). Với một huyện miền núi, vùng sâu xa, điều kiện kinh tế khó khăn, mặt bằng dân trí chưa cao, phần lớn là người dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày như Bắc Mê, đây là một tỉ lệ khá cao. Lý giải về kết quả này, bà Đặng Lê Dung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Mê, cho biết: Trước tiên là có sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt, thống nhất cao của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với công tác phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện sớm bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử, đặc biệt là chuẩn bị nguồn nữ ứng cử viên (NƯCV). Ngay từ đầu năm 2015, Hội LHPN huyện đã triển khai rà soát nguồn cán bộ nữ trên địa bàn, lập danh sách nguồn cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn trình độ làm nguồn giới thiệu ứng cử viên. Nhờ vậy, ngay sau hội nghị hiệp thương lần 1, cấp hội có được sự chủ động, không rơi vào tình trạng lúng túng, thiếu nguồn NƯCV.

Với HĐND cấp tỉnh, nhiều tỉnh/thành đã thống nhất cơ cấu, số lượng nữ đạt cao. Cụ thể như TPHCM có cơ cấu nữ là 39%; Hải Phòng là 37,5%... Bà Phạm Hải Yến Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, cho biết: Trước đó, Hội LHPN thành phố đã chủ động tham mưu để cấp Hội là thành viên của Ủy ban bầu cử các cấp, từ đó góp tiếng nói quan trọng trong quá trình bầu cử ở địa phương. Đồng thời, Hội và MTTQ thành phố có chương trình phối hợp chặt chẽ trong quá trình hiệp thương, giám sát. Cấp ủy chính quyền cũng có sự chỉ đạo quyết liệt thực hiện theo luật đảm bảo đủ cơ cấu, tỉ lệ nữ…

Trong thời gian từ ngày 22/2 đến 13/3/2016, TP Hải Phòng tiến hành nhận hồ sơ của các ứng cử viên vào cơ quan dân cử. Bà Phạm Hải Yến cho biết: Thành phố đã có nhiều buổi tập huấn ở các tổ bầu cử, giúp các ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ ứng cử. Trong thời gian này, Hội LHPN TP Hải Phòng chú trọng hỗ trợ NƯCV hoàn thiện hồ sơ ứng cử, tiến hành thẩm định hồ sơ.

Nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là ngày 13/3/2016

Về việc giới thiệu người ứng cử vào các cơ quan dân cử của các cơ quan, tổ chức đơn vị, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN, cho biết: Theo Nghị quyết 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 3 bước giới thiệu người ứng cử. Thứ nhất là cuộc họp của Ban lãnh đạo chủ chốt để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử theo trình tự, thủ tục đã quy định. Bước 2 là tổ chức hội nghị cử tri tại nơi đã giới thiệu người ứng cử đó đang công tác, làm việc. Trong đó có quy định, nơi nào dưới 100 cử tri thì sẽ tổ chức hội nghị toàn thể. Bắt buộc phải có ít nhất 2/3 cử tri tham dự. Nơi nào có 100 cử tri trở lên có thể mời đại diện cử tri nhưng phải đảm bảo ít nhất 70 cử tri tham dự. Hội nghị cử tri này để nhận xét tín nhiệm với người được dự kiến giới thiệu ứng cử và tiến hành biểu quyết. Bước 3, hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, có thêm công đoàn, các đơn vị trực thuộc để thảo luận, nhất trí giới thiệu người ứng cử của cơ quan, tổ chức.

Việc giới thiệu người ứng cử vào các cơ quan dân cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2 đến 10/3/2016. Ông Nguyễn Văn Pha lưu ý: “Hạn cuối cùng nộp hồ sơ ứng cử viên là ngày 13/3/2016”. Riêng với người tự ứng cử vào các cơ quan dân cử, ông Nguyễn Văn Pha cho biết: Người tự ứng cử nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ sẽ được chuyển sang Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, đưa vào danh sách để hiệp thương.

Theo: H.Hòa, Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video