Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

21/03/2016
Cùng với Hội LHPN tỉnh, thành cả nước, Hội LHPN tỉnh Thái Bình và Yên Bái đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia công tác bầu cử Quốc hội XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cuộc bầu cử như: Tổ chức tập huấn phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và triển khai kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tham gia hoạt động bầu cử đến cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, 8 huyện, thành phố và Chủ tịch Hội LHPN 286 xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bầu cử thông qua lồng ghép trong chuỗi hoạt độngkỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tuyên truyền về Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động tham mưu, giới thiệu, rà soát nguồn cán bộ nữ, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa UB MTTQVN và Hội LHPNVN về góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời chỉ đạo Hội Phụ nữ các huyện, thành phố có văn bản đề xuất với cấp uỷ, HĐND, Ủy ban Ban bầu cử huyện, thành phố nhằm góp phần đạt tỷ lệ nữ ứng cử theo quy định. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp giám sát trong quá trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trong đó Hội LHPN tập trung giám sát việc thực hiện điều 8, điều 9 luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kết quả thống kê số liệu hiệp thương lần thứ nhất bầu cử hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ ứng cử cấp tỉnh đạt 36,5%, cấp huyện đạt 40,13%, cấp xã đạt 35,99%. Hội phụ nữ cơ sở tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri nơi cư trú; tổ chức sinh hoạt hội viên để tuyên truyền; tìm đọc tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân để hiểu đầy đủ về những quy định trong bầu cử; tham gia đầy đủ các cuộc họp về bầu cử ở địa phương; đọc thông tin, theo dõi tin tức trên đài phát thanh, truyền hình về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Các cấp hội phụ nữ Thái Bình phấn đấu 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trực tiếp đi bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Để đảm bảo hoạt động bầu cử thực sự là ngày hội của chị em phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn biên soạn tài liệu tuyên truyền các nội dung cơ bản liên quan đến cuộc bầu cử làm tài liệu sinh hoạt cho hội viên; cử cán bộ đi cơ sở để quán triệt nội dung các hoạt động triển khai về cơ sở về tinh thần của Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc đảm bảo trong danh sách chính thức người ứng cử có ít nhất 35% là nữ.

 Ảnh minh họa

 Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ tư bên trái) trao đổi với các đồng chí nữ lãnh đạo quản lý về công tác bầu cử.


Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực rà soát, tham mưu giới thiệu nguồn nhân sự cho Uỷ ban MTTQ cùng cấp khi tiến hành công tác hiệp thương. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất, cấp tỉnh đã có 22/59 đại biểu nữ tham gia đạt tỉ lệ 37,5%. Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ thống kê danh sách các ứng viên nữ tham gia ứng cử tại cấp Huyện và cấp tỉnh để tập huấn về kỹ năng hỗ trợ nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử; tổ chức các hoạt động giám sát theo kế hoạch của Tỉnh hội và tham gia cùng các đoàn giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh và UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp nhằm tuyên truyền về bình đẳng giới; về vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xã hội (nhấn mạnh lợi ích khi phụ nữ tham chính). Đồng thời, tuyên truyền về những đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên.chủ động cung cấp thông tin cho Ủy ban bầu cử, Ban Tuyên giáo cấp uỷ đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền đảm bảo thực hiện bình đẳng giới trong bầu cử. 

Lê Phượng, Thế Cường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video