Chương trình Học bổng Thạc sỹ Fullbright năm 2013-2014

14/12/2011
Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội trân trọng thông báo về việc tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học bổng Thạc sỹ Fulbright.

 Chương trình này tài trợ học bổng toàn phần dành cho công dân Việt Nam theo học Thạc sỹ tại Mỹ bắt đầu từ năm học 2013-2014. Xin vui lòng xem thêm chi tiết về chương trình này tại trang web:  http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html

Chương trình Fulbright tại Việt Nam rất mong được các anh/chị giúp chuyển tiếp thông tin này tới các contacts trong mailing lists của mình. Hạn nộp hồ sơ cho chương trình là ngày 2/5/2012.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video