Công bố 3 Luật và 1 Nghị quyết của Quốc hội

04/07/2009
Hôm qua 2-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Lễ công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Luật Lý lịch tư pháp; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII.
 

Luật Lý lịch tư pháp gồm 6 chương, 57 điều, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống dân sự của công dân, cũng như trong quản lý nhân sự và hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. Việc ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm tăng cường sự bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại, đồng thời bảo đảm hoạt động bình thường của bộ máy cơ quan công quyền.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự tập trung vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn như giảm hình phạt tử hình, điều chỉnh mức định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm... Bổ sung một số hành vi phạm tội mới phát sinh trong một số lĩnh vực. Cùng với việc thông qua dự án Luật, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết thi hành luật này với hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010.

Theo ANTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video