Công bố pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

27/07/2005
Sáng 26/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo giới thiệu Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban thường vụ QH khóa XI thông qua ngày 29/6/2005.

Ông Nguyễn Văn Bích -Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo. Đại diện các cơ quan báo chí ở TW, Hà Nội, những địa phương có dại diện tại Hà Nội và các cơ quan hữu quan đã đến dự.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng chí Lê Bạch Hồng -Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội đã giới thiệu về sự cần thiết sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 1994, bố cục và những nội dung cơ bản, những nội dung mới của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.

 

Pháp lệnh này có năm chương, 48 điều, so với pháp lệnh năm 1994 tăng 15 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005. Những nội dung mới của pháp lệnh gồm bốn vấn đề là: đối tượng và phạm vi điều chỉnh; chế độ trợ cấp ưu đãi; chế độ ưu đãi về kinh tế-xã hội và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước; cơ chế xử lý vi phạm. Trong đó đối tượng hưởng chế độ ưu đãi ở Pháp lệnh này gồm có người có công với cách mạng (11 đối tượng-Pháp lệnh cũ có bảy nhóm đối tượng) và thân nhân của người có công với cách mạng.


Bổ sung đối tượng hưởng chế độ ưu đãi là thương binh loại B xác nhận trước ngày 31/12/1993 (Nghị định số 28/CP gọi là quân nhân bị tai nạn lao động) (khoản 3 Điều 19); bệnh binh mất sức lao động từ 41%-60% được công nhận trước ngày 31/12/1994 (Nghị định 28/CP gọi là quân nhân bị bệnh nghề nghiệp) (khoản 2 Điều 23); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (Điều 26, Điều 27); người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân, Huy chương Kháng chiến (Điều 32, Điều 33).

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video