Công văn của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai về ứng phó với gió mùa Đông Bắc và gió mạnh, sóng lớn trên biển

26/02/2021
Ngày 25/02/2021, Ban chỉ đạo Phòng chống Thiên Tai- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra công văn số 67/VPTT về việc ứng phó với gió mùa Đông Bắc và gió mạnh, sóng lớn trên biển

Nội dung công văn:

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video