Cử tri cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nghe thông báo về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

30/06/2015
Chiều 29/6, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc, thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, kỳ họp thứ 9 đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác lập pháp được Quốc hội dành phần lớn thời gian để các đại biểu bàn bạc, cho ý kiến và thông qua 11 luật và 9 Nghị quyết. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, với 11 luật được thông qua, chúng ta đã hoàn thiện cơ bản các bộ luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo tinh thần của Hiến pháp 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động của bộ máy nhà nước từ TW đến cơ sở cũng như trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Với luật Tổ chức Chính phủ, Hội LHPN Việt Nam kiên trì đóng góp ý kiến và đã đạt kết quả trong việc bổ sung được nguyên tắc hoạt động của Chính phủ có đảm bảo bình đẳng giới tại Điều 5 của luật này (Nguyên tắc hoạt động của Chính phủ là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp, pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm bình đẳng giới). Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng cho rằng, nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới cần được tiếp tục quán triệt trong các văn bản hướng dẫn thực hiện luật.

Đối với luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, Hội cũng đã đóng góp ý kiến và được tiếp thu nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyên tắc bình đẳng giới, tạo điều kiện cho công dân nữ rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, được hưởng các chính sách sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng như góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương. Cụ thể, dự thảo luật đã tiếp thu bỏ nhữngyêu cầu riêng đối với công dân nữ và quy định: “Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ”.

Riêng Bộ luật Dân sự sửa đổi, các đại biểu đã cho ý kiến trong hai kỳ họp thứ 8,9 và còn tiếp tục cho ý kiến để thông qua tại kỳ họp 10. Hội LHPN cũng đóng góp một số ý kiến về nguyên tắc bình đẳng giới trong các quan hệ dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân, quyền nhân thân, di chúc chung của vợ chồng, vấn đề thừa kế…

Về giám sát tối cao, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề "Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật". Ban hành Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự.

Công tác nhân sự, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, trong đó có 4/15 là nữ (các chị đều đã và đang là ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam).

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video