Cụm Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc TW phấn khởi ký kết thi đua năm 2020

24/12/2019
Chiều ngày 19/12/2019, ngay sau Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII, hưởng ứng tinh thần thi đua chào mừng 90 năm thành lập Hội, Cụm Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 4 trái ảnh qua, hàng 2) chứng kiến lãnh đạo Hội LHPN 5 thành phố ký kết giao ước thi đua 2020

Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì Hội nghị.

Với phát biểu gợi mở, định hướng của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện lãnh đạo Hội LHPN trong Cụm đã thảo luận sôi nổi và đề xuất được các nội dung ưu tiên hoạt động của Cụm năm 2020. Cụ thể, các cấp Hội của 5 thành phố sẽ sôi nổi triển khai đợt thi đua đặc biệt với 90 hành động vì phụ nữ và trẻ em một cách thiết thực, sâu rộng, chú trong xây dựng và củng cố các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Hưởng ứng sự kiện lễ hội áo dài do TW Hội tổ chức; tiếp tục triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” theo đặc thù từng địa phương; đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội trong nắm bắt tình hình tư tưởng phụ nữ và dư luận xã hội; phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham mưu, bồi dưỡng nhân sự nữ ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tích cực, chủ động tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp, lưu ý các nội dung bình đẳng giới, gia đình và an toàn cho phụ nữ và trẻ em…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN của 5 thành phố đã ký kết Bản giao ước thi đua của Cụm năm 2020 thể hiện cam kết và nỗ lực thực hiện các nội dung thi đua đã thống nhất.

Minh Hương, TW-QT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video