Gần 8 triệu USD dành ứng phó bạo lực trên cơ sở giới

04/10/2017
Dự án hỗ trợ chương trình phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm, với số vốn hơn 7,7 triệu USD, vừa được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chiều 3/10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người", do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ.

Hạn mức vốn của dự án gồm vốn ODA không hoàn lại 7.757.083 USD (khoảng 170 tỷ đồng).

Kết quả chính của dự án là nghiên cứu xã hội về sự thay đổi hành vi liên quan đến ưa thích con trai được tiến hành làm cơ sở cho việc xây dựng, sửa đổi Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách có liên quan.

Đồng thời, ban hành tiêu chuẩn về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới; hệ thống thu thập và báo cáo thông tin, số liệu o­nline về bạo lực giới được xây dựng, thử nghiệm và triển khai; các chiến dịch truyền thông, vận động chính sách và thay đổi hành vi, một số mô hình với sự tham gia của nam nông dân về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới được xây dựng và triển khai…

pano-gia-dinh.jpg


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH rà soát, đảm bảo thực hiện Dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác; đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Dự án.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video