Giới thiệu một số nội dung sửa đổi của Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ cấp xã hội.

21/05/2010
Theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, từ tháng 1 năm 2010, mức trợ cấp xã hội cho Người cao tuổi trên 85 tuổi được tăng từ 120.000 đ. lên 180.000 đ.

Với quan điểm Trợ cấp xã hội (TCXH) chính là một trong những biện pháp xóa đói giảm nghèo và đem lại an sinh xã hội, chính phủ luôn quan tâm, cải tiến dần từng bước chính sách Bảo trợ xã hội, ngày 27 tháng 2 năm 2010, chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2010/NĐ-CPvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 4 năm 2007, Chúng tôi xin được tóm tắt các điểm chính được sửa đổi như sau:

1) Mức chuẩn trợ cấp xã hội (hệ số 1) tăngtừ 120.000 đ./tháng lên 180.000 đ./ tháng, mức này được áp dụng từ tháng 1 năm 2010.Điều đó có nghĩa là từ tháng 1 năm 2010, những Người cao tuổi (NCT) từ 85 tuổi trở lên, không có lương hưu và TCXH khác, NCT cô đơn thuộc hộ nghèo và các đối tượng hưởng TCXH khác được nhận ít nhất là 180.000 đ./ tháng.

2) Những NCT trên 85 tuổi, cô đơn, thuộc hộ nghèo hưởng 270.000 đ./tháng.

3) Những NCT trên 85 tuổi, cô đơn, tàn tật, thuộc hộ nghèo hưởng 360.000 đ./tháng.

4) Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng dưới 18 tháng tuổi được hưởng 270.000 đ/tháng; nếu bị tàn tật, nhiễm HIV/AIDS được hưởng 360.000 đ./ tháng.; trên 18 tháng tuổi hưởng 180.000 đ/tháng; nếu bị tàn tật, nhiễm HIV/AIDS được hưởng 270.000 đ./ tháng.

5) Những người tàn tật (không cần phải hộ nghèo) nếu không có khả năng lao động, hưởng 180.000 đ./tháng; nếu không có khả năng tự phục vụ, được hưởng 360.000 đ./tháng.

6) Những người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính (không cần phải hộ nghèo) hưởng 270.000 đ./tháng.

7) Những người nhiễm HIV/AIDS, không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo, hưởng 270.000 đ./tháng.

8) Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng dưới 18 tháng tuổi, được hưởng 450.000 đ./tháng, nuôi trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc nhiễm HIV/AIDS, hưởng 540.000 đ./tháng. Nuôi trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên, được hưởng 360.000 đ./tháng, trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc nhiễm HIV/AIDS, hưởng 450.000 đ./tháng.

9) Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh tâm thần hưởng360.000 đ./tháng; có 3 người hưởng 540.000 đ/tháng; có 4 người hưởng 720.000 đ/tháng.

10) Người đơn thân thuộc hộ nghèo, đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi được hưởng 270.000 đ./tháng; nếu cháu bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS hưởng 360.000 đ./tháng.

11) Nếu nuôi con 18 tháng tuổi trở lên, được hưởng180.000 đ./tháng; nếu cháu bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS hưởng 270.000 đ./tháng.

12) Ngoài ra còn quy định Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng BTXH sống trong nhà xã hội tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý (trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi; NCT cô đơn, không nơi nương tựa; người nhiễm HIV/AIDS nghèo) là : 360.000 đ./tháng.

13) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng BTXH sống trong các cơ sở BTXH (trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi; NCT cô đơn, không nơi nương tựa; người nhiễm HIV/AIDS nghèo, tâm thần …) là: 360.000 – 450.000 đ./tháng.

14) Mức hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng tăng từ mức 2.000.000 đ. lên 3.000.000 đồng; Tiền trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS tăng từ 150.000 đ. lên 250.000 đồng/người/năm.

     15) Mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thấp nhất cho gia đình cũng được tăng lên như sau:

a) Gia đình có người chết, mất tích: 4.500.000 đồng/người;

b) Gia đình có người bị thương nặng: 1.500.000 đồng/người;

c) Gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng: 6.000.000 đồng/hộ;

d) Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp: 6.000.000 đồng/hộ;

đ) Hộ gia đình sống ở vùng khó khăn được hỗ trợ: 7.000.000 đồng/hộ.

    16) Mức trợ cấp đột xuất cho cá nhân:

a) Trợ giúp cứu đói: 15 kg gạo/người/tháng, từ 1 đến 3 tháng;

b) Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc: 1.500.000 đồng/người;

c) Người lang thang xin ăn chờ đưa về nơi cư trú: 15.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 30 ngày (đặc biệt không quá 90 ngày).

d) Đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, gia đình không biết, được hỗ trợ kinh phí mai táng thấp nhất bằng 3.000.000 đồng/người”.

Ngoài những điểm chính trên, còn một số thay đổi trongcác Chương Kinh phí thực hiện và Tổ chức thực hiện cho các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền của các địa phương.

Để tăng cường công tác phổ biến thông tin về chính sách TCXH, chúng tôi sẽ đang nguyên văn nội dung của Nghị định số 13/2010/NĐ-CP và Nghị định 67/2007/NĐ-CP trên báo Người cao tuổi điện tử www.nguoicaotuoi.org.vn để bạn đọc có thể tham khảo một cách đầy đủ. Rất mong các cấp hội cập nhật thông tin để phổ biến cho các hội viên và cộng đồng nhằm giúp đỡ một cách thiết thực NCT và những đối tượng bị thiệt thòi.

Tuyết Nhung
Ban Đối ngoại TW Hội NCT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video