Giúp hội viên nghèo bằng những việc làm thiết thực

25/05/2010
Là một địa bàn thuộc huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, người dân Hương Trà chủ yếu sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ phụ nữ tham gia Hội đạt 95% trong đó hội viên nghèo chiếm tỷ lệ cao. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, việc tìm ra những giải pháp tích cực nhằm giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống được coi công tác trọng tâm của Hội LHPN xã.

Với chỉ tiêu hàng năm mỗi chi hội giúp 1 – 2 hội viên thoát nghèo, Hội đã phát động phong trào giúp hộ nghèo có địa chỉ với nhiều hình thức hỗ trợ như: huy động nguồn vốn uỷ thác qua các ngân hàng cho 2.115 lượt hội viên vay với tổng số vốn đạt trên 7 tỷ đồng; phối hợp với Hội Khuyến nông, khuyến lâm huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT về cây trồng, vật nuôi cho 100% hội viên vay vốn; hỗ trợ tiền mua lợn giống 50.000 đồng cho một đối tượng hội viên nghèo có địa chỉ; chỉ đạo, vận động các hộ nghèo mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế...Trong 5 năm, toàn xã đã nhận giúp 45 hội viên nghèo trong đó có 36 chị thoát nghèo, nhiều chị vươn lên trở thành hộ khá như chị Lộc (chi hội 1), chị Hoan (chi hội 2), chị Lý (chi hội 6), góp phần tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương. 

Trương Thị Lượng
Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video