Hà Nội: 8 định hướng giúp phụ nữ nghèo

27/10/2004
Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ 12 đề ra về việc đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố, Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo Hội phụ nữ các quận huyện xây dựng kế hoạch tiếp tục giúp các hộ hội viên nghèo trên địa bàn. Mỗi đơn vị Hội phụ nữ cơ sở đăng kí giúp ít nhất 3 hội viên nghèo/năm. Qua 2 năm thực hiện, hoạt động giúp phụ nữ nghèo của Hội phụ nữ đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 4,01% xuống 1,2%.

Theo khảo sát thì toàn thành phố có 6.449 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (chiếm 39,16%), nếu so với tổng số hộ dân của thành phố thì hộ phụ nữ nghèo chiếm 1%. Số hộ phụ nữ nghèo được phân loại như sau: hộ chính sáchhoặc có người khuyết tật: 932 hộ, thiếu vốn: 4154 hộ, thiếu kiến thức, kinh nghiệm làm ăn: 2326 hộ, thiếu việc làm: 1388 hộ, thiếu laođộng (cao tuổi, ốm đau, con nhỏ): 1027 hộ, nghèo do nguyên nhân khác: 647 hộ. Trên cơ sở phân loại, Hội phụ nữ các cấp của thành phố đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ như: khai thác nguồn vốn, bảo lãnh cho chị em vay, đồng thời dùng quỹ của Nhóm phụ nữ tiết kiệm và Quỹ nghĩa tình cho hộ nghèo vay không lãi được 538 hộ. Hội phụ nữ phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Hội Nông dân và các ngành tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ nghèo, giúp chị em có kiến thức để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao hơn.

 

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm làm ăn giữa các chị em, vận động phụ nữ có kinh tế khá hỗ trợ phụ nữ nghèo con giống, cây giống, phân bón, vật tư, giúp ngày công, cho vay tiền không lấy lãi (có 124 hộ được giúp đỡ các hình thức này). Đối với các hộ có sức lao động nhưng thiếu việc làm, Hội đã liên hệ với các cơ dở, dịch vụ giới thiệu việc làm cho các chị và con em, đề xuất với chính quyền địa phương tạo việc làm (như bảo vệ chợ, trông xe đạp xe máy, làm vệ sinh, dọn dẹp...), kết quả có 97 hộ được giúp đỡ theo hình thức này. Hội còn hỗ trợ được 123 hộ chị em nghèo ổn định cuộc sống như: nhận đỡ đầu hàng tháng, đề xuất trợ cấp, sắp xếp chỗ bán hàng, giới thiệu mối hàng, đề xuất miễn giảm phí học nghề, xây nhà tình nghĩa, xây giếng nước sạch, trả giúp lãi suất ngân hàng...

 

Với những biện pháp thiết thực và sự nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ, kết quả trong 2 năm 2002-2003, các cơ sở Hội đã giúp đỡ 6171/6449 hộ phụ nữ nghèo, đạt 95,6%. Tỷ lệ hộ thoát nghèo khá cao 77,6%. Nhiều hộ cận nghèo đã vươn lên mức kinh tế khá giả, chị em thêm tin tưởng vào Hội và tích cực tham gia các phong trào của Hội.

 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác hỗ trợ hộ phụ nữ nghèo làm chủ thoát nghèo, Hội LHPN Hà Nội chủ trương đề ra 8 định hướng giúp phụ nữ nghèo trong thời gian tới. Cụ thể là: Tiếp tục khai thác các nguồn vốn lãi suất thấp; Vận động hội viên đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau trong nội bộ, phát huy nội lực vươn lên; Tiếp tục phối hợp với các ngành tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; Trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, phương pháp hạch toán kinh doanh; Sử dụng vốn hiệu quả; Tăng cường giới thiệu việc làm, vận động các nữ chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận dạy nghề, tạo việc làm cho con em hội viên; Phân công trách nhiệm cán bộ Hội cụ thể giúp đỡ từng hộ; Tổ chức cho chị em tham quan mô hình kinh tế để áp dụng hoặc tìm mối hàng, bạn hàng.

Theo báo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video