Hậu Giang: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, Kiến thức nước sạch Vệ sinh môi trường, phòng chống TNXH cho cán bộ Hội

01/06/2005
Nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới, từ ngày 17 - 23/5, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 150 cán bộ Hội chủ chốt ở các xã, phường, thị trấn của huyện Vị Thanh và 2 Chi hội trực thuộc.

Tham dự lớp học, các học viên ngoài việc được trang bị về nghiệp vụ công tác Hội, còn được phổ biến kiến thức về giới, lồng ghép giới, các văn bản luật có liên quan đến phụ nữ-trẻ em, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, các loại TNXH....

 

Cùng thời gian này, tỉnh Hội còn phối hợp với Sở Tài nguyên Mội trường, Chi cục phòng chống TNXH tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn kiến thức nước sạch- VSMT, phòng chống TNXH, cho hơn 120 cán bộ Hội cơ sở. Trên cơ sở kiến thức được trang bị tại lớp tập huấn, các học viên sẽ vận dụng lồng ghép tuyên truyền thực hiện trong các hoạt động và phong trào phụ nữ ở địa phương. Qua đó giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về nước sạch-VSMT, pháp luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em; đồng thời tạo lập ý thức bảo vệ môi sinh, tích cực tham gia phòng chống các TNXH đang có chiều hướng gia tăng ở khu vực nông thôn.

Bích Phượng - Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video