Hòa Bình: Xây dựng và duy trì những mô hình “Dân vận khéo” từng bước khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới

22/09/2021
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội LHPN các cấp tỉnh Hoà Bình đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đề ra.
Sinh hoạt mô hình CLB gia đình hạnh phúc tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 2 CVĐ “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 4.478 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó điển hình như: mô hình “Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT về sức khỏe gia đình”, “Phụ nữ Hòa Bình may khẩu trang miễn phí, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, “Chi hội phụ nữ không có người thân VPPL và mắc TNXH”, “Phụ nữ thực hiện ATTP gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức”. Cùng với đó các mô hình thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường cũng được các cấp Hội chủ động xây dựng và thực hiện tốt như “Xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu”; “Ngày thứ 7 xanh - sạch đẹp”; tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình nước sạch, hố rác tại gia,… thu hút gần 85.000 hội viên, phụ nữ tham gia. Tổ chức tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí của cuộc vận động, luật bảo vệ môi trường đến đồng đảo hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Các mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” do TW Hội tổ chức. Qua chấm sàng lọc, tỉnh Hòa Bình đã có 7/26 ý tưởng đủ điều kiện, tiêu chí được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo tiền ươm tạo. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp trên 27.000 lượt hội viên tại 10 huyện, thành phố vay vốn ưu đãi với tổng số dư nợ trên 913 tỷ đồng. Số vốn này đã trở thành động lực quan trọng để cán bộ, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; giúp hàng nghìn hội viên, phụ nữ xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng gắn với các mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Thành lập mô hình điểm vệ sinh an toàn thực phẩm

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cán bộ, hội viên phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; thông qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, cách làm hay, có nhiều đóng góp cho xã hội được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên, phụ nữ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc và cộng đồng dân cư cùng tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh, khẳng định vai trò của quan trọng của các cấp Hội và phụ nữ trong thời kỳ mới.

Bùi Tuyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video