Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

02/07/2008
Được đánh giá là đơn vị triển khai sớm nhất trong các đoàn thể của tỉnh Hải Dương, ngay từ khi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo các cấp Hội thực hiện bằng những việc làm thiết thực: 100% cơ sở Hội tổ chức lễ phát động, 12/12 huyện/thành phố thành lập ban chỉ đạo Cuộc vận động, đồng thời tổ chức cho chị em học 3 chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nhiều cơ sở Hội đã có hình thức sáng tạo trong học tập như: giao lưu văn hoá văn nghệ, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp tổ chức Hội nghị với sự tham gia ý kiến đóng góp của 120.000 cán bộ, hội viên đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức tại địa phương. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội LHPN tỉnh Hải Dương quán triệt: tất cả các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Cuộc vận độnggắn với phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video