Hội LHPN các tỉnh, thành tích cực hỗ trợ nữ ứng cử viên tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

01/04/2016
Cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đang đến gần. Hiện nay, Hội LHPN các tỉnh, thành đang tích cực tổ chức những hoạt động thiết thực nhất hỗ trợ cho nữ ứng cử viên nhằm giúp các chị có thêm các kỹ năng cần thiết cũng như sự tự tin để tham gia ứng cử và trúng cử.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức tập huấn cho 40 chị là nữ ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khóa XIV và ĐB Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố Huế. Trong 2 ngày diễn ra tập huấn (23 và 24/3/2016), các nữ ứng cử viên được giới thiệu về Quốc Hội, Đại biểu Quốc Hội; Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; được trang bị các chuyên đề: Sự cần thiết tham gia chính trị của phụ nữ nhằm hỗ trợ các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử tự tin trong các quá trình vận động bầu cử; được cung cấp kiến thức và kỹ năng để có thể xây dựng chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp xúc truyền thông; Thực hành trình bày chương trình hành động; Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân với các nữ ứng cử viên. Từ nay đến hết tháng 3/2016, Hội LHPN các huyện/thị/thành phố sẽ tổ chức 8 lớp tập huấn cho các nữ ứng cử viên nhằm chuẩn bị cho quá trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện/xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 hiệu quả, góp phần phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% trở lên.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị:Lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng giám sát quản lý ngân sách nhà nước về vận động chính sách cho cán bộ nữ và kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp” được tổ chức cho 40 nữ ứng cử viên đại biểu quốc Hội khóa XIV và ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. Tham gia lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ quyết định và giám sát về tài chính - ngân sách của Đại biểu HĐND các cấp theo luật định; đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, giúp cho ứng cử viên đại biểu HĐND hiểu được những khái niệm cần thiết khi trở thành đại biểu HĐND để tham gia thẩm tra, quyết định và giám sát về tình hình kinh tế - ngân sách tại địa phương và khung pháp lý về công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân về ngân sách nhà nước; Kỹ năng vận động chính sách và các kỹ năng cần thiết cho nữ ứng viên Hội đồng trong tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử. Đây là những kiến thức, kỹ năng quan trọng đối với người tham gia các cơ quan dân cử. Thời gian tới Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn cho 120 nữ ứng cử viên HĐND cấp huyện; chỉ đạo Hội LHPN xã tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho nữ ứng cử viên HĐND cấp xã.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên:Từ ngày 15/3 đến ngày 31/32016, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức 10 lớp tập huấn về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐB HĐND ở 10 huyện, thành phố.

 Ảnh minh họa

 Hình ảnh 1 lớp tập huấn của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên


1.130 người tham gia tập huấn là ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở,báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Hội cơ sở.Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Giới thiệu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; giới thiệu Nghị quyết số 1132/2016/NQ - UBTVQH13 về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 về quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Anh Chi, Quế Phượng, Nguyễn Tuyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video