Hội LHPN Hà Nội góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

11/09/2015
Vừa qua, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi với sự tham gia của đại diện các sở, ban ngành và cán bộ Hội LHPN TP, các quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

Các ý kiến được đại biểu đưa ra là: cần bố sung điều để giải thích từ ngữ tại Chương I; giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy; bỏ quy định pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự vì thiếu cơ sở khoa học, pháp lý…; đồng tình việc đưa độ tuổi đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vào diện chịu trách nhiệm hình sự, vì tội phạm trẻ ngày càng tăng và nghiêm trọng; bổ sung nhóm tội phạm đối với cơ quan hành chính Nhà nước…

Góp ý về trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự, bà Việt Hà - đại biểu đến từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cho rằng việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong BLHS (sửa đổi) là cần thiết để đảm bảo giải quyết những vấn đề khó khăn trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự; xử lý nghiêm minh những hành vi mang tính nguy hiểm cho xã hội và tránh bỏ lọt tội phạm. Bà Hà đề nghị phải có quy định rõ về mức độ chịu trách nhiệm hình sự, dấu hiệu định tội, các tội danh mà pháp nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mối quan hệ giữa trách nhiệm hình sự của pháp nhân với trách nhiệm của từng cá nhân hoặc tập thể có thẩm quyền trong pháp nhân…

Về hình phạt đối với các tội danh liên quan đến ma túy, bà Tô Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hà Nội đề nghị không nên bỏ hình phạt tử hình đối với tội phạm vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy vì nếu bỏ tử hình ở tội danh này trong BLHS, việc mua bán ma túy sẽ xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Bà Thanh Hương cũng không đồng tình với quan điểm bỏ án tử hình với tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia… như trong dự thảo Luật.

Bằng việc tổ chức Hội thảo, Hội LHPN Hà Nội không chỉ phát huy quyền làm chủ của phụ nữ mà còn huy động được trí tuệ của các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, các chuyên gia về giới, nữ trí thức Thủ đô và cán bộ Hội LHPN các cấp...để góp ý vào BLHS (dự thảo).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video