Hội LHPN Hải Phòng sáng tạo inforgraphic tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

01/03/2021
Cùng với thông điệp "5K" của Bộ Y tế, các cấp Hội LHPN thành phố Hải Phòng đã sáng tạo inforgraphic tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với chủ đề “Hành động vì sự bình yên và phát triển” theo thông điệp “5P”

Theo đó, thông điệp 5P được thể hiện trong inforgraphic gồm:

Phòng vệ: Tự phòng vệ trước dịch bệnh: Thực hiện 5K của Bộ Y tế, vệ sinh, thể thao, dinh dưỡng nâng cao sức khỏe, Hạn chế đi chợ trực tiếp bằng cách đi chợ cách ngày, theo nhóm, mua bán online.

* Phổ cập: Phổ cập kiến thức, cung cấp thông tin chính thống về phòng chống Covid trong tình hình mới.

* Phát hiện: Phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng các trường hợp đến từ vùng dịch, khai báo không đúng sự thật.

* Phối hợp: Phối hợp với các ngành liên quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong phòng, chống dịch.

* Phục hồi: Hỗ trợ hội viên, phụ nữ, người dân phục hồi kinh tế trong, sau dịch.

 

 

Hội LHPN TP Hải Phòng

TÂM ĐIỂM

Video