Hội LHPN quận Hải An hướng tới xây dựng người phụ nữ “Trung hậu, đảm đang, tài năng, sáng tạo”

27/09/2011
5 năm qua, Hội LHPN quận Hải An tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế… mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội, quốc phòng- an ninh của quận.

Để có thành công đó, phong trào thi đua được Hội LHPN quận Hải An cụ thể hoá nội dung thông qua các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hình thức thi đua được đổi mới, việc theo dõi, bình xét được tiến hành cụ thể, chặt chẽ… thu hút hàng chục nghìn phụ nữ đóng góp sức lực, trí tuệ vào xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các phong trào lớn mang lại thành công về mọi mặt. Các cấp Hội khắc phục khó khăn, tham gia và đóng góp có hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình sản xuất mới bảo đảm ổn định cuộc sống, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Hội nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời đa dạng hoá hình thức tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo hội viên. Các chương trình văn hóa- thể thao ở các cấp cơ sở thu hút 95%số chị em tham gia. Hội nắm bắt và phản ánh diễn biến tư tưởng của phụ nữ và dư luận xã hội thông qua sinh hoạt hội viên, do vậy đã kịp thời tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền hòa giải nhiều vụ việc ở cơ sở. Hội LHPN quận phát huy vai trò nòng cốt trongtuyên truyền, vận động các tổ chức, gia đình, hội viên, nhân dân thực hiệncác quy định của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển giao thông, xây dựng trên địa bàn.

 

Phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, được duy trì thành công. Đến tháng 6-2011, số vốn các cấp Hội quản lý hơn 41,8 tỷ đồng, cho 3.865 hộ phụ nữ vay. Ban nữ công 57 công đoàn cơ sở xây dựng quỹ giúp nhau vượt khó, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 366 lao động. Ngoài ra, các cấp Hội vận động 480 gia đình hội viên khá giúp 235 hộ phụ nữ nghèo với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Công tác quản lý, điều hành, thu tiền lãi và tiền gốc dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp nhà, dự án duy trì làng hoa Đằng Hải...được triển khai nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ qua, 118 hộ thoát nghèo, đạt 109,2% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2006-2011 đề ra.

 

Điểm nổi bật của Hội LHPN quận Hải An trong nhiệm kỳ qua là tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Ngày càng có nhiều phụ nữ quận tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý. Số đảng viên nữ được kết nạp tăng hằng năm, bình quân từ năm 2006 đến 2010, tỷ lệ đảng viên đảng viên nữ kết nạp mới là 56,07% so với tổng số đảng viên mới kết nạp, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 22,2%, tăng 7,9%, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ khối phường đạt 21%, tăng 5,2% so với nhiệm kỳ 2005-2010…Kết quả của phong trào phụ nữ đã đưa hoạt động của Hội LHPN quận Hải An trở thành điểm sáng của thành phố, được Hội cấp trên và thành phố tặng bằng khen. Trong nhiệm kỳ có 2 hội viên được tặng Giải thưởng Lê Chân, 34 người được tặng bằng khen, giấy khen đạt danh hiệu ’’Cán bộ Hội cơ sở giỏi ’’.

 

Hướng tới mục tiêu xây dựng người phụ nữ Hải An “Trung hậu, đảm đang, tài năng, sáng tạo” đủ năng lực trí tuệ góp phần xây dựng thành phố và đất nước, Hội LHPN quận Hải An chủ động, sáng tạo, gắn phong trào công tác Hội với các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, kỹ năng hoạt động xã hội cho hội viên, tăng cường xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho việc thực hiện các chương trình và mục tiêu của các cấp Hội.

Theo baohaiphong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video