Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk xác định “3 an toàn” trong Năm thi đua “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

25/02/2019
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức phát động và ký kết chương trình phối hợp thực hiện Năm thi đua “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Tại Hội nghị, 18 huyện/thị/thành Hội, Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đã ký cam kết thực hiện 10 nội dung trọng tâm thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động.

“3 an toàn” của Năm thi đua “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk xác định gồm: An toàn cho phụ nữ trong phát triển kinh tế nhằm đảm bảo cho phụ nữ được tiếp cận về tài chính, kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; tạo môi trường pháp lý an toàn, tạo điều kiện cho phụ nữ; nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc kết nối đầu ra tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ;

An toàn tính mạng, sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em tập trung hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ và trẻ em; phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại; tăng cường giáo dục các kỹ năng cần thiết để phụ nữ và trẻ em có đủ khả năng tự bảo vệ mình trong cuộc sống;

An toàn môi trường mạng cho trẻ em với các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho trẻ em; nâng cao chất lượng, hiệu quả các trang điện tử, mạng xã hội của tổ chức Hội; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, lành mạnh cho trẻ em…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị phối hợp là Công an tỉnh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk(Seabank) đã cung cấp những thông tin quan trọng định hướng công tác tuyên truyền cho các cấp Hội nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho hội viên, phụ nữ và trẻ em khi tham gia giao thông; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk hỗ trợ để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế. Đồng thời Hội LHPN tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tiếp cận tài chính an toàn góp phần ngăn chặn và đẩy lùi “tín dụng đen”.

Hội nghị đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi để các cấp Hội cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ, trẻ em” tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới./.

Võ Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video