Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/01/2016
Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021”. Hoạt động nhận được sự tài trợ của Quỹ Xã hội dân sự (Cơ quan Viện trợ Ai-Len) và tổ chức APHEDA (Úc).

Hội thảo hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác cán bộ nữ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ ở các lĩnh vực; đồng thời, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và Hội LHPN thực hiện tốt vai trò tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền, góp tăng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về thực trạng, những khó khăn trong quá trình quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ tại địa phương, đơn vị trong thời gia qua. Đồng thời đề xuất một số giải pháp tích cực nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Theo các đại biểu, để tăng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND thì cần sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và đặc biệt quan tâm đến cơ cấu, thành phần, số lượng khi giới thiệu nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cử tri và nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Kết quả Hội thảo là căn cứ và là cơ sở khoa học giúp UBMTTQ và Hội LHPN tỉnh phối hợp các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng, tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ Bắc Kạn bình đẳng và phát triển.

Hoàng Ngân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video