Hội LHPN tỉnh Bến Tre quán triệt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

26/02/2016
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu Bến Tre và 8 điểm cầu ở 8 huyện với sự tham dự của ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN các huyện, thành phố Bến Tre, chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tham dự.

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 05 – CT/TU ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kế hoạch của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre về việc tham gia công tác bầu cử; Kế hoạchgiám sát chuyên đề việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND trong hệ thống Hội LHPN tỉnh Bến Tre. Theo đó, các cấp Hội phải tích cực, chủ động giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 35%; căn cứ quyền và trách nhiệm của tổ chức Hội theo Luật định và nội dung chương trình ký kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các cấp Hội Phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bầu cử đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đi bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 95% cử tri nữ đi bầu, góp phần đạt ít nhất 30% nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã thảo luận, báo cáo kết quả tỷ lệ nữ sau bước hiệp thương lần thứ nhất, phản ánh thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải phápnhằm nâng chất lượng, tỷ lệ nữ ở các bước hiệp thương tiếp theo, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp.

Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bền Tre đã yêu cầu Hội LHPN các cấp trong tỉnh phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên trong tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử tại địa phương); chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định. Trong công tác giám sát chuyên đề việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội LHPN các cấp phải phát huy cao vai trò, trách nhiệm nhằm góp phần đảm bảo tỷ lệ và chất lượng phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề phải đồng bộ, thống nhất, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đảm bảo việc thực hiện giám sát theo đúng Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Bộ Chính trị và Thông tri hướng dẫn về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Sau Hội nghị trực tuyến, dự kiến trung tuần tháng 3 năm 2016, Hội LHPN tỉnh Bến Tre sẽ triển khai kế hoạch phối hợp với Ủy Ban Y tế Hà Lan, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh, Ban quản lý dự án RADCC tổ chức tập huấn cho các nữ ứng cử viên cấp tỉnh, huyện, thành phố lần đầu ứng cử; mời các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu đến chia sẻ kinh nghiệm; Phân công Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri để hỗ trợ, động viên nữ ứng cử viên (ngay sau khi có danh sách cuối cùng ở vòng hiệp thương lần 3); đồng thời tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tham gia tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trần Thị Sẵn, Hội LHPN tỉnh Bến Tre

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video