Hội LHPN tỉnh Bến Tre tiếp nhận 2 tỷ đồng vốn tín dụng hỗ trợ phụ nữ nghèo

26/11/2021
Hội LHPN tỉnh Bến Tre vừa tổ chức tiếp nhận nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế do Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tài trợ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thị Bé Mười dự lễ tiếp nhận.
Đơn vị tài trợ trao hỗ trợ Hội LHPN tỉnh Bến Tre nguồn vốn tín dụng 2 tỷ đồng

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã tài trợ kinh phí 03 tỷ đồng bao gồm nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phụ nữ nghèo 02 tỷ đồng và 01 xe cứu thương trị giá 01 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tặng hoa và bằng khen đơn vị tài trợ

Từ nguồn vốn này, Hội LHPN tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức phân bổ, hỗ trợ cho trên 200 hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thành viên nhóm hợp tác, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Mai Trân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video