Hội LHPN tỉnh Gia Lai sơ kết 04 năm thực hiện đề án 343 và 704

08/01/2015
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”(Đề án 704).

Qua 04 năm thực hiện đề án 343, các cấp Hội phụ nữ và các ngành GD-ĐT, Thông tin – Truyền thông, Văn hóa, Thể thao&Du lịch trong tỉnh đã mở 57 lớp tập huấn cho 3.845 cán bộ Hội đoàn thể các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt, giáo viên, phóng viên, hội viên phụ nữ về những phẩm chất, đạo đức người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mở 45 lớp tập huấn lồng ghép với các lớp nghiệp vụ công tác Hội hàng năm cho 2.701 chị. Các cấp Hội thành lập được 39 câu lạc bộ “Phụ nữ tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang” với 1.149 thành viên. Biên soạn và cấp phát 6.820 cuốn tài liệu, 200 đĩa CD. Tổ chức tuyên truyền cho 893.564 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ về các tiêu chí đạo đức, góp phần làm cho nhận thức, hành vi của người dân, cộng đồng, đặc biệt là hội viên, phụ nữ đã có sự chuyển biến tích cực, có những việc làm thiết thực thực hiện rèn luyện các phẩm chất gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân về các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, về tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Song song với việc thực hiện đề án 343 thì Đề án 704 cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ: đã tuyên truyền cho 372.100 lượt người trong đó có 2.750 lượt ông bố có con dưới 16 tuổi các kiến thức về nuôi dạy con. Tổ chức 63 lớp tập huấn cho 4.918 cán bộ xã, phường các nội dung của đề án. Thành lập 56 CLB nuôi dạy con tốt với 2.635 thành viên (trong đó có 37 ông bố tham gia), 1.102 tổ, nhóm phụ nữ với 21.446 người tham gia, 02 mô hình mới “Người cha tốt của con” với 60 thành viên. Thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ giúp cho các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, phương pháp nuôi dạy con tốt, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn về quyền trẻ em, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Tại Hội nghị sơ kết 4 năm triển khai hai đề án, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện đề án hiệu quả. Các giải pháp được đặc biệt quan tâm: trong công tác tuyên truyền cần quan tâm đến đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số; phối hợp tuyên truyền lồng ghép trên các trang thông tin của các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh hình thức tuyên truyền bằng đĩa CD trên đài phát thanh xã. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị Ban điều hành Đề án nên có sự chỉ đạo thống nhất với các bộ, ngành để có những chỉ đạo ngành dọc kịp thời và phù hợp; phát hành thêm các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền liên quan đến Đề án dưới dạng hỏi đáp; hướng dẫn chủ đề tuyên truyền cụ thể theo từng năm; tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở.

Bùi Thị Thu Trinh, Hội LHPN tỉnh Gia Lai

CÁC ĐỀ ÁN

Video