Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Các phong trào thi đua đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ

09/06/2020
Ngày 08/6/2020, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực giai đoạn 2015 – 2020, sơ kết giai đoạn 01 hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp và tọa đàm “Xây dựng thương hiệu Việt chất lượng”.
Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến tỉnh Hậu Giang

5 năm qua, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã phát động, triển khai các phong trào thi đua với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, tiến hành sơ tổng kết kịp thời từng đợt gắn với khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, qua đó nhân rộng được những mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả.

Qua các phong trào, vị thế của Hội ngày càng được củng cố và vững mạnh; đồng thời đã gắn kết những cá thể phụ nữ, những nhóm phụ nữ gần nhau hơn, thấu hiểu hơn, chia sẻ hơn, yêu thương và đoàn kết hơn.

5 năm qua Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội, Uỷ ban Nhân dân tỉnh như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam từ năm 2015 - 2018; bằng khen, giấy khen các cấp; nhiều cá nhân được tặng thưởng kỷ niệm chương, danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; nhiều tập thể được tặng danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc.

Dịp này, 15 tập thể và 15 cá nhân đại diện cho 45 tập thể, 45 cá nhân phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực được Hội LHPN tỉnh biểu dương biểu dương, khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN phát động.

Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức sơ kết giai đoạn 01 hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp và tọa đàm “Xây dựng thương hiệu Việt chất lượng”. Hội đồng xét duyệt đã tuyển chọn ra 11 ý tưởng trong tổng số 30 ý tưởng để tham dự hội thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Ra mắt câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp

Dịp này, Hội cũng tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Nữ doanh nghiệp” có 29 thành viên nhằm tạo môi trường để chị em nữ doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời cũng là nơi để chị em liên kết, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ.

Út Tiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video