Hội LHPN tỉnh Lào Cai với đợt thi đua “Tăng tốc thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2006”

21/04/2006
Hưởng ứng đợt thi đua “Tăng tốc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm 2006” do Hội đồng Thi đua khen thưởng UBND tỉnh Lào Cai phát động, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua Quý II/2006 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X với 8 nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2006.

 

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm hoàn thành thắng lợi 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội đề ra; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc và Đại hội Phụ nữ các cấp.

 

3. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ cơ sở.

 

4. Tuyên truyền kết quả công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ giai đoạn 2000 - 2005 và triển khai kế hoạch hoạt động 5 năm tiếp theo (2006 - 2010) đến 9/9 huyện, thành Hội, 3 đơn vị trực thuộc Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh.

 

5. Các cấp Hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và tiếp tục đẩy mạnh thành phong trào rộng lớn của quần chúng phụ nữ.

 

6. Xây dựng các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV.

 

7. Tiếp tục phát động phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” trên cơ sở đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”.

 

8. Tiếp tục phát động các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động Hội viên phụ nữ đóng góp xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn bộ cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích tạo đà cho những đợt thi đua tiếp theo trong năm 2006./. 

Hải Huyền
Văn phòng TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video