Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị

23/04/2014
Hội nghị được tổ chức với sự có mặt và chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng sự tham dự của các đồng chí trong BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành, thị và đơn vị trực thuộc trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa quán triệt các nội dung cơ bản của Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); Kế hoạch số22/KH- ĐCT ngày 21/2/2014 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Kế hoạch số 101- KH/TU và Hướng dẫn số 13- HD/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với phương châm vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm thực tế, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn một số nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội để báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong 2 năm 2014- 2015. gồm: Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Giám sát chính sách về bảo hiểm xã hội đối với cán bộ nữ chuyên trách cấp xã; Giám sát hoạt động của nhóm trẻ gia đình và các trường mầm non ngoài tư thục; giám sát hoạt động ủy thác cho hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Tổ chức chỉ đạo điểm tại huyện Phù Ninh; sơ kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo trước khi nhân ra diện rộng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã triển khai các nội dung trọng tâm ưu tiên chỉ đạo trong năm 2014. Tập trung bàn các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội; Đẩy mạnh CVĐ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; tăng cường công tác tham mưu cán bộ nữ, nhằm đổi mới nội dung, hình thức vận động phụ nữ, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong hoạt động của các cấp Hội, nhất là cấp cơ sở.

Trần Thị Tín - Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video