Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Hà Nam tổng kết công tác Hội năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020

26/12/2019
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào và hoạt động Hội năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị ký kết giao ước thi đua năm 2020 với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc

- Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Hội nghị tổng kết năm 2019 của LHPN tỉnh Quảng Trị có sự tham dự của ông Hoàng Nam, PCT UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Báo cáo của Hội LHPN tỉnh nêu rõ, trong năm 2019, các cấp Hội LHPN Quảng Trị đã phát huy tối đa nội lực và tích hợp các nguồn lực để thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra: Triển khai có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” tại 5 xã biên giới thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông; Nhân rộng mô hình “Tiết kiệm hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”; Rà soát, đánh giá các mô hình phòng chống TNXH, xây dựng gia đình hạnh phúc trên phạm vi toàn tỉnh; Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”... đặc biệt, thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị thống nhất trọng tâm ưu tiên về phòng, chống xâm hại trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần chung tay xây dựng môi trường sống, học tập, vui chơi an toàn cho trẻ em.

Cụ thể hóa chủ đề năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, trong nội dung giao ước thi đua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị xác định năm 2020 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, mô hình tư vấn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; Hỗ  trợ, giúp đỡ giảm nghèo 900 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có ít nhất 600 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó tập trung các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, góp phần phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của tỉnh từ 1,5-2%.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020 với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc; tiến hành công tác thi đua khen thưởng.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020 – 2022. Qua đó, thể hiện sự cam kết cả các cơ quan trong thực thi pháp luật, góp phần xây dựng xã hội an toàn, trật tự, kỷ cương, thượng tôn pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, nhất  là nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vụ việc liên quan tới phụ nữ và trẻ em; đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

- Hội LHPN tỉnh Hà Nam:

Trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Triển khai các hoạt động thực hiện Đề án (404, 279, 938, 939) của Chính phủ; phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong đó tập trung nguồn lực hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho phụ nữ về pháp luật, xây dựng gia đình, về ATTP, Chi hội phụ nữ thực hiện 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo”, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống rác thải nhựa, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh;  tiếp tục phát động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, phát hiện, giới thiệu, biểu dương tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Qua đánh giá xếp loại tổ chức Hội năm 2019, có 8/8 huyện, thành phố và đơn vị  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào phụ nữ tỉnh năm 2019 được các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng suy tôn và Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ đánh giá là đơn vị xuất sắc; khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội  đánh giá suy tôn là đơn vị thi đua xuất sắc, dẫn đầu khối, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. 43 tập thể, 23 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, và nhiệm vụ công tác Hội năm 2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2019, năm 2020 Hội LHPN tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên về phòng, chống xâm hại trẻ em, phát động đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, sâu rộng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình  thức tập hợp phụ nữ; phát huy vai trò, quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”, khâu đột phá“Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”; Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và tổ chức các hoạt động chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.                                       

Bình An, VP Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video