Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt năm 2005

09/01/2005
Ngày 27/12/2004, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ ký kết giao ước hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ phát động, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam.

Với mục đích phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phụ nữ nhằm tiếp tục động viên, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên mọi lĩnh vực, đợt thi đua đặc biệt được tỉnh Hội triển khai lần này tập trung vào các nội dung: Tổ chức học tập, quán triệt về các văn bản, chỉ thị phát động thi đua của TW và tỉnh; tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội của Đảng, Nhà nước; tăng cường củng cố tổ chức cơ sở Hội; đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng nam nữ; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Đợt thi đua cao điểm sẽ được triển khai sâu rộng từ tháng 1/2005 - 20/10/2005 tại tất cả các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, Ban nữ công Liên đoàn lao động tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

 

Tại buổi lễ, các cấp Hội và đơn vị trực thuộc Hội LHPN Tỉnh đã tiến hành ký giao ước thi đua với các tiêu chí và kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video