Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bằng nhiều hoạt động thiết thực

29/06/2020
Xác định, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.
Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc" của hội viên phụ nữ thôn Tam Phú, xã Vân Trục (Lập Thạch), Nguồn ảnh: http://baovinhphuc.com.vn/

Để nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến Gia đình; Vận động chị em phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, triển khai có chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng  tuyên truyền nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục con theo khoa học, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, không lựa chọn giới tính khi sinh, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Vào các dịp Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội LHPN các cấp đã phối hợp với ngành Văn hóa tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như: hội nghị, diễn đàn về gia đình hạnh phúc, dòng họ hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện Đề án của Chính phủ về phát huy giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Chương trình hành động của tỉnh thực hiện chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến 2020…

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 244 mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, CLB “Xây dựng gia đình phát triển bền vữngvà nhóm phòng, chống bạo lực gia đình”, CLB “Phòng chống BLGĐ”... Qua đó phát  huy vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ trong góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, các cấp Hội tích cực vận động, khai thác nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Điểm mới là, trong những năm gần đây, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, các cấp Hội hỗ trợ phụ nữ phát triển trang trại, gia trại, liên kết sản xuất, tổ hợp tác sản xuất theo mô hình liên kết sản xuất, các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và yêu cầu của thị trường. Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã có gần 30 mô hình hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết sản xuất với trên 300 thành viên tham gia.

Hiện nay, các cấp Hội đang quản lý hơn 1.400 tỷ đồng cho hơn 50.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ giúp cho 1.424 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có 274 hội viên thoát nghèo góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí 10, 11, 12 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ngoài việc giúp nhau về vốn, để chị em có điều kiện tiếp cận và ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, các cấp Hội phối hợp với các trường, các ngành, các Trung tâm trong tỉnh bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, đào tạo nghề và tư vấn học nghề, giới thiệu việc làmcho 13.750 phụ nữ vào các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh và xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội được thường xuyên thực hiện thông qua thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, động viên tân binh lên đường nhập ngũ; Phối hợp Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương”, trong 05 năm (2015-2020) các cấp Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 85 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những kết quả đạt được trong triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã có sức lan toả sâu rộng, giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình phát triển bền vững, tiến bộ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video