Hội LHPN tỉnh Yên Bái và Sơn La đồng hành cùng các nữ ứng cử viên

21/04/2021
Hội LHPN tỉnh Yên Bái và Sơn La vừa tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các nữ ứng cử viên tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Lớp tập huấn cho nữ ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND cấp huyện

Yên Bái: Với mục tiêu hỗ trợ các nữ ứng cử viên góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chiến lược quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn cho cho 227 nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua tập huấn giúp các nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nâng cao trình độ, năng lực, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND trong công tác bầu cử; Nắm vững các các văn bản, chính sách pháp luật mới có liên quan để tự tin trong các quá trình vận động bầu cử, sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc cử tri.

Sơn La: Nhằm tạo điều kiện để các nữ ứng cử viên trên địa bàn tỉnh được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng tiếp xúc cử tri, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho các nữ đại biểu đại diện cho 204 xã, phường, thị trấn.

ThS. CVCC Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ đang tập huấn cho ứng cử viên nữ

Bà Vi Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La cho biết, chương trình tập huấn là hoạt động thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đồng hành, hỗ trợ các nữ ứng cử viên, qua đó giúp các nữ ứng cử viên hiểu rõ, nắm chắc được quyền và nghĩa vụ, vị trí, vai trò của công dân tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử khoảng 30%. Sau hội nghị tập huấn, các nữ ứng cử viên có thể  tự xây dựng chương trình hành động cụ thể chuẩn bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức trong quá trình tiếp xúc cử tri sắp tới.

 

Thanh Khiết; Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video