Hội LHPN Việt Nam khảo sát ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên đời sống phụ nữ

14/04/2020
Hội LHPN Việt Nam vừa công bố việc thực hiện một khảo sát nhanh về tác động của dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống của các nhóm phụ nữ khác nhau. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động của Hội trong hỗ trợ phụ nữ cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ ứng phó với các tác động của đại dịch.
Cây ATM gạo tại TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian đại dịch Covid-19. Nguồn ảnh: Hội LHPN Đăk Lăk

Tại Công văn số 4243/ĐCT-CSLP ngày 13/4/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, về việc triển khai và tham gia khảo sát online về tác động của dịch Covid-19, nêu rõ: Nhằm đánh giá nhanh tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với hội viên, phụ nữ và nhân dân, từ đó tổng hợp tình hình, phản ánh kịp thời ý kiến của các tầng lớp phụ nữ đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiến hành khảo sát thông qua Bảng hỏi trực tuyến (online).

 

Bảng hỏi bao gồm các thông tin chia theo 7 nhóm đối tượng, gồm:

 

1) cán bộ, công chức;

2) lao động có hợp đồng;

3) lao động không có hợp đồng;

4) chủ doanh nghiệp;

5) hộ buôn bán, kinh doanh nhỏ;

6) Sinh viên;

7) cán bộ Hội.

 

Bảng hỏi có thể truy cập và trả lời trên mọi thiết bị có kết nối internet. Phần trả lời sẽ được tự động cập nhật trực tuyến ngay khi người tham gia khảo sát hoàn thành bảng hỏi.

Thành phần tham gia trả lời bảng hỏi cả phụ nữ và nam giới.

Thời gian trả lời bảng hỏi online đến hết ngày 18/4/2020. 

 Đường dẫn truy cập bảng hỏi https://tinyurl.com/rvpatw4

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video