Hội LHPN Việt Nam tham vấn ý kiến chuyên gia về các giá trị gia đình Việt Nam

27/08/2021
Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống, cụ thể hóa Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, sáng 27/8, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức tọa đàm khoa học “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”
Một buổi trưng bày sản phẩm truyền thông về gia đình của Hội LHPN tỉnh Yên Bái (Ảnh: Hội LHPN Yên Bái)

Cuộc tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì tọa đàm.

Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phát động, triển khai một số phong trào thi đua, cuộc vận động và tổ chức nhiều hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình. Năm 2020, Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 được ban hành, trong đó đặt ra chương trình hành động nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về vấn đề gia đình, cụ thể hóa Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, quá trình xây dựng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng gia đình và vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam cùng với việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa mong muốn thông qua buổi tọa đàm này, Hội sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến, đề xuất, giải pháp để lồng ghép vào các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng giá trị gia đình Việt Nam

Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tham vấn các ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về những khái niệm, nội hàm các giá trị gia đình cốt lõi, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của phụ nữ và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, đồng thời, xác định giải pháp thực tiễn để vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là hết sức cần thiết.

Trước đó, ngày 28/6, Hội LHPN Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống: Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam – Nhận diện và Giải pháp”. Hội thảo đã nhận diện được 7 giá trị gia đình quan trọng, đáng chú ý, gồm: trách nhiệm; yêu thương, chia sẻ; bình đẳng; tiến bộ; an toàn; đạo đức, nề nếp; sung túc/thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh: “Tọa đàm này nhằm tham vấn những định nghĩa cụ thể, phù hợp với bối cảnh mới của những giá trị gia đình đã được liệt kê trên và chọn ra 4 giá trị đóng vai trò quan trọng nhất; đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam”. Phó Chủ tịch Hội mong muốn thông qua những phân tích, đóng góp của các chuyên gia về khái niệm, nội hàm, tầm quan trọng của những giá trị gia đình được chọn lọc và đề xuất một số giải pháp để vun đắp các giá trị gia đình, sẽ trở thành những ý kiến, đề xuất giá trị để Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn tích hợp vào phong trào thi đua và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” của Hội nhiệm kỳ sắp tới.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến, góc nhìn khoa học, phân tích sâu sắc từng giá trị phù hợp với cách thức nâng cao giá trị gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các chuyên gia tham gia buổi tọa đàm "Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" theo hình thức trực tuyến

GS.TS Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nhận định cần dựa trên thái độ ứng xử của các thành viên, hoạt động kinh tế, gánh nặng gia đình thậm chí vấn đề bạo lực gia đình để chọn ra các chỉ tiêu, giá trị để đánh giá. Bên cạnh đó, đề xuất một số tiêu chí để cân nhắc như “chung thủy, nghĩa tình; gương mẫu, yêu thương, chia sẻ; hòa thuận; bình đẳng”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam,  “no ấm” là yếu tố đầu tiên, quan trọng, đặc biệt có nội hàm rất cụ thể, ai cũng có thể hiểu được, bởi dù phụ nữ hay bất cứ ai cũng cần có cuộc sống đầy đủ về vật chất, bên cạnh đó, phụ nữ là người tham gia rất nhiều vào quá trình sản xuất, tạo ra giá trị của cải cho gia đình, xã hội, nếu đời sống gia đình được nâng lên thì các thành viên mới được chăm sóc tốt, có điều kiện phát triển, no ấm cũng là yếu tố tiên quyết để bảo đảm bình đẳng trong gia đình và xã hội

Bên cạnh đó, bà Hòa cũng khẳng định, “bình đẳng” là giá trị không thể thiếu trong gia đình hiện đại, thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình phần lớn đều bắt nguồn từ sự bất bình đẳng, do đó, bình đẳng sẽ tạo ra môi trường an toàn, không có bạo lực trong gia đình; đồng thời “bình đẳng” cũng chính là phạm trù rất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

PGS.TS.Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới đưa ra quan điểm tại buổi tọa đàm

PGS.TS.Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, Hội LHPN Việt Nam đưa ra quan điểm, cần cụ thể hóa những chỉ đạo về xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam và thể hiện những đặc điểm đạo đức của mối quan hệ bên trong gia đình. Việc xây dựng tiêu chí gia đình cũng cần gắn với các bối cảnh văn hóa, kinh tế xã hội của đất nước. Bà Trần Thị Minh Thi đề xuất về xây dựng gia đình Việt Nam An toàn (an toàn thân thể, an toàn cảm xúc, an toàn về khả năng phòng vệ); Trách nhiệm (trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm cộng đồng- xã hội); Thịnh vượng. Bên cạnh đó, PGS.TS. Trần Thị Minh Thi đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng gia đình không chỉ là nhiệm vụ riêng của phụ nữ mà phải là trách nhiệm của tất cả thành viên trong gia đình mà trong đó phụ nữ là trung tâm để truyền tải các giá trị vun đắp gia đình.

Những ý kiến của các chuyên gia là nguồn dữ liệu quan trọng để Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu phục vụ quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và gắn với thực hiện các mục tiêu, tiêu chí về gia đình đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Chỉ thị của Ban Bí thư.

 

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video