Hội LHPN Việt Nam: Tích cực tham mưu, đề xuất chính sách cho phụ nữ, trẻ em

04/06/2015
Trong những năm qua với trách nhiệm cao và sự nỗ lực không ngừng, công tác tham mưu chính sách cho phụ nữ, trẻ em của Hội LHPN Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tiếp theo thành công của Hội trong đề xuất về quy định số năm đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ Hội cấp cơ sở thì thành công trong đề xuất về Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số” được Chính phủ đồng ý và cụ thể hóa bằng Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 một lần nữa khẳng định vai trò của Hội trong công tác tham mưu chính sách bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Để có được kết quả này, Hội đã trải qua cả một quá trình nỗ lực, bền bỉ, kiên trì bảo vệ ý kiến đề xuất với những lý lẽ thuyết phục và có căn cứ khoa học.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em cải thiện đời sống, từng bước được tiếp cận với giáo dục, thụ hưởng những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thông qua các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội nhưng cuộc sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thực tiễn cho thấy, phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn khi sinh con. Trong khi việc sinh con là góp phần duy trì, bảo tồn nòi giống, đóng góp nhân lực cho xã hội nhưng do làm nông nghiệp hoặc nghề tự do nên chị em không nhận được bất cứ một khoản trợ cấp hoặc chế độ chính sách bảo hiểm nào khi sinh đẻ. Nhận thấy sự bất hợp lý đó, tại cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2/2012, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủvề chính sách “Hỗ trợ 1 lần cho phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số”. Đề xuất của Hội đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc và giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau là Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu đề xuất mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ phù hợp, trình Thủ tướng xem xét quyết định.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ/Ngành liên quan, tổ chức nhiều hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, cán bộ, hội viên phụ nữ để có căn cứ góp ý vào dự thảo Nghị định do Bộ Y tế soạn thảo trước khi trình Thủ tướng.

Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 có hiệu lực từ ngày 15/6/2015 đã quy định phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con.

Mặc dù Nghị định mới chỉ tiếp thu một phần đề xuất của Hội, nhưng khi đi vào thực hiện ước tính mỗi năm sẽ có khoảng 97.500 phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách được hưởng lợi (theo số liệu của Bộ LĐTBXH). Kết quả này là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho Hội tiếp tục khẳng định vai trò trong thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất chính sách bảo vệ quyền lợi cho phụ phụ nữ và trẻ em.

Nghị định được ban hành bên cạnh khẳng định vai trò của Hội, đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến đối tượng khó khăn này, giúp họ từng bước cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, chăm sóc thế hệ tương lai của các dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Ngọc Minh - Văn phòng TW Hội LHPN VN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video