Hội Liên hiệp Phụ nữ Bến Tre xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất

02/02/2006
Hơn 75 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, phong trào phụ nữ và Hội LHPN Bến Tre xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trong kháng chiến, phụ nữ Bến Tre anh dũng, mưu trí, sáng tạo với hình ảnh “Đội quân tóc dài” - mũi đấu tranh chính trị, binh vận và ba mũi giáp công chiến lược làm cho quân thù khiếp sợ. Những chiến công đó đã đi vào lịch sử kháng chiến của dân tộc Việt Nam như một huyền thoại.

 

Ngày nay, phụ nữ Bến Tre phát huy truyền thống của mình, đi đầu trong các phong trào cách mạng, thật sự làm nòng cốt trong thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Từ 134.381 hội viên (năm 2000) đến nay toàn tỉnh đã 216.561 hội viên. Hội LHPN đã thật sự là một tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần cho đông đảo phụ nữ trong tỉnh. Hội phụ nữ các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên, phụ nữ ngoài hội với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Hội đã vận động và trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ tài năng trẻ, tổ chức về nguồn, họp mặt truyền thống, gương điển hình trong phong trào cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo... đã thu hút đông đảo phụ nữ và các thành phần xã hội tham gia. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đã xuất hiện hàng ngàn nữ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên tất cả các lĩnh vực. Phụ nữ tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo khó. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2001-2006, toàn tỉnh có 11.597 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội Phụ nữ các cấp giúp đỡ. Và đã có 4.038 hộ thoát nghèo... Hội cũng đã thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia như dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác nhân đạo từ thiện mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

 

Phong trào phụ nữ và Hội LHPN Bến Tre đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và TW Hội LHPN Việt Nam tặng nhiều phần thưởng cao quí: Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Và thật xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất mà Chính phủ trao tặng năm 2005.

 

Thật tự hào với truyền thống cách mạng của Bến Tre, miền đất anh hùng đã sản sinh ra những người phụ nữ huyền thoại, lập nên những chiến tích vang vội. Nữ tướng Nguyễn Thị Định làm rạng danh cho phụ nữ Bến Tre, phụ nữ Việt Nam và phụ nữ trên thế giới. Và ngày nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động của Hội theo hướng chăm lo lợi ích cho giới nữ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo điều kiện để nữ giới cống hiến nhiều hơn trong lao động, sản xuất...

Trong kháng chiến, phụ nữ Bến Tre anh dũng, mưu trí, sáng tạo với hình ảnh “Đội quân tóc dài” - mũi đấu tranh chính trị, binh vận và ba mũi giáp công chiến lược làm cho quân thù khiếp sợ. Những chiến công đó đã đi vào lịch sử kháng chiến của dân tộc Việt Nam như một huyền thoại.

 

Ngày nay, phụ nữ Bến Tre phát huy truyền thống của mình, đi đầu trong các phong trào cách mạng, thật sự làm nòng cốt trong thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Từ 134.381 hội viên (năm 2000) đến nay toàn tỉnh đã 216.561 hội viên. Hội LHPN đã thật sự là một tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần cho đông đảo phụ nữ trong tỉnh. Hội phụ nữ các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên, phụ nữ ngoài hội với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Hội đã vận động và trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ tài năng trẻ, tổ chức về nguồn, họp mặt truyền thống, gương điển hình trong phong trào cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo... đã thu hút đông đảo phụ nữ và các thành phần xã hội tham gia. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đã xuất hiện hàng ngàn nữ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên tất cả các lĩnh vực. Phụ nữ tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo khó. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2001-2006, toàn tỉnh có 11.597 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội Phụ nữ các cấp giúp đỡ. Và đã có 4.038 hộ thoát nghèo... Hội cũng đã thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia như dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác nhân đạo từ thiện mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

 

Phong trào phụ nữ và Hội LHPN Bến Tre đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và TW Hội LHPN Việt Nam tặng nhiều phần thưởng cao quí: Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Và thật xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất mà Chính phủ trao tặng năm 2005.

 

Thật tự hào với truyền thống cách mạng của Bến Tre, miền đất anh hùng đã sản sinh ra những người phụ nữ huyền thoại, lập nên những chiến tích vang vội. Nữ tướng Nguyễn Thị Định làm rạng danh cho phụ nữ Bến Tre, phụ nữ Việt Nam và phụ nữ trên thế giới. Và ngày nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động của Hội theo hướng chăm lo lợi ích cho giới nữ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo điều kiện để nữ giới cống hiến nhiều hơn trong lao động, sản xuất...

Trung tâm Thông tin - Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video