Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngô Quyền giúp hội viên phát triển kinh tế

24/07/2006
Hội Phụ nữ phường Ngô Quyền, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, hỗ trợ phụ nữ phát huy tiềm năng, truyền thống tốt đẹp, nâng cao nhận thức năng lực và trình độ hội viên

Trong thời gian qua, Hội LHPN phuờng Ngô Quyền đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, các hoạt động tuyên truyền giáo dục lồng ghép, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng, nhà nước được chú trọng. Các cuộc thi đã thu hút 100% cán bộ hội và 85% hội viên phụ nữ tham gia, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ như: CLB gia đình hạnh phúc, CLB văn hoá - văn nghệ, CLB phòng chống TNXH. Đến nay, phường đã thành lập 6 loại hình CLB thu hút được 492 người tham gia.

 Hàng năm, hội LHPN phường đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đến nay đã có 100% cán bộ BCH thực hiện tốt nội dung trên. Hội còn chỉ đạo thành lập được 2 mô hình điểm về phụ nữ không có chồng, con, em, người thân vi phạm TNXH, góp phần tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

 

Trong công tác XĐGN, hội LHPN phường thường xuyên đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, chỉ đạo hiệu quả chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. Trong 5 năm qua, đã có 15 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được chị em phụ nữ giúp đỡ cho vay 29,5 triệu đồng, phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ đã phát huy hiệu quả, 32 phụ nữ nghèo được giúp với tổng số tiền là 35 triệu đồng. Nhiều gia đình phụ nữ nghèo đã chuyển biến về đời sống, hiện nay phường không có hộ phụ nữ đói, hộ nghèo chỉ còn 4 hộ.

Báo Vĩnh Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video